Klimatsmarta tjänstebilar – hur ställer man om?

Personbilar och lätta lastbilar står för mycket stor del av utsläppen av koldioxid. Ungefär 2/3 av dessa bilar köps som nya av företag innan de går ut på andrahandsmarknaden – företagens val av bilar är därför mycket viktiga för att nå de högt ställda klimatmålen med 70% utsläppsminskningar till 2030. Men hur ska det gå till?
Vi bjuder in till ett kunskapsseminarium som ska svara på frågor kring vilka alternativ som finns och hur de passar olika organisationers skiftande behov och på så sätt ge alla deltagare inspiration och kunskap för att kunna agera.

Vi har bjudit in experter på drivmedel, trafikforskare, företag och organisationer som redan kör fossilfritt för att kunna svara på alla frågor och ge kunskap om utbud av fordon, prestanda, tillgänglighet, drivmedelskunskap, totalekonomi och omvärldsförändringar som kommer påverka förutsättningarna för fordonsdrift och inköp.

Välkomna till ett kostnadsfritt lunchseminarium som anordnas av det fristående företagsnätverket Östgötautmaningen.

TID: 14 maj, 1100-1300, lunch serveras
PLATS: Kårhuset Kollektivet (Ågatan 55, Linköping)

För mer information följ oss på facebook, twitter eller maila peter.henriksson@ostgotautmaningen.se