Östgötautmaningen är ett företagsnätverk med visionen fossilfria transporter i Östergötland.

Medlemmar

Företag som blir medlemmar i Östgötautmaningen tar ledarskap i omställningen av transportlösningar genom att visa att det går att köra fossilfria transporter. Vi sätter Östergötland på kartan som Sveriges första fossilfria region.

Genom nätverket får vi kunskap, inspiration och kontakter som ger direkt affärsnytta för oss som företag.

Östgötautmaningens vision

ÖSTERGÖTLAND – DEN FÖRSTA REGIONEN MED HELT FOSSILFRIA TRANSPORTER.

Om

Östgötautmaningen är ett nätverk av företag som ser affärsmöjligheter i att driva utvecklingen av fossilfria transportlösningar med visionen om helt fossilfria transporter. Nätverket ska bidra till att snabbt sprida kunskap, kontakter och know-how. Syftet är att öka takten i klimatarbetet och samtidigt ge företag i Östergötland försprång i den omställningsprocess som alla företag kommer att behöva hantera de kommande åren.