Vi samlar företag som vill gå före, visa ledarskap och skapa affärsnytta genom klimatomställning. Det är mycket glädjande att fler företag väljer att engagera sig i Östgötautmaningen, genom medlemskap eller genom att ta del av våra aktiviteter på andra sätt. Den 16 september genomfördes höstens första nätverksmöte där medverkande företag beslutade om inriktning för verksamheten. Under hösten kommer vi att bjuda in till flera aktiviteter för att fortsätta sprida kunskap, erfarenhet och inspiration kring fossilfria transportlösningar. Vi bjuder in företag som delar vår vision, om helt fossilfria transporter i Östergötland, att delta.

Gå med i Östgötautmaningen nu för att bidra till att lösa klimatproblemen och samtidigt skapa affärsmöjligheter.