Foto Jeppe Gustafsson

Intervju om målet ”100% fossilfria transporter 2030” med regeringens fossilfritt samordnare Svante Axelsson samt Bengt Lagerman, vd Returpack samt Henrik Åkerström, vd Alltransport.

Sändes i P4 Östergötland den 24 mars, 2017