Foto Jeppe Gustafsson

 

Den 24 mars tog Östgötautmaningen emot Fossilfritt Sveriges utmaning med syfte att driva på omställningen i samhället. Utmaningen gäller att senast 2030 bara utföra och köpa 100 procent fossilfria transporter.​

– Den svenska klimatmålet är att minska utsläppen med 70 procent till 2030 och jag hoppas att vi genom denna klimatutmaning får många företag, kommuner och andra organisationer att sikta på 100 procent fossilfria transporter före det, säger Svante Axelsson, nationell samordnare på Fossilfritt Sverige.

Utmaningen lanserades på fredagseftermiddagen i Norrköping tillsammans med företagsnätverket Östgötautmaningen. Sju företag därifrån skrev direkt under utmaningen och uppmanar andra att följa efter.

– Det är självklart för oss att anta utmaningen särskilt efter som vi ser att stort tryck från våra kunder på hållbara transporter, säger Henrik Åkerström vd på Alltransport.

Under den konferensturné som Fossilfritt Sverige planerar kommer fler konkreta utmaningar på klimatområdet att presenteras.

Man kan nu anta transportutmaningen på Fossilfritt Sveriges hemsida.

De första företagen att anta utmaningen om 100 procent fossilfria transporter:
Alltransport, Lantmännen Agroetanol, Renall, Returpack, Stena Recycling, Svensk Biogas, Swed Handling

 – Redan för tre år sedan beslutade vi att köpa distributionsbilar som kan köras på fossilfria drivmedel. Det har minskat våra utsläpp med över 100 ton koldioxid per år, Therése Ban, logistikchef Swed Handling.

 – Vi ser inget motsatsförhållande mellan ambitiösa klimatmål och lönsamhet. Vi måste klara båda delar för att vara konkurrenskraftiga, Mårten Berbres, filialchef Stena Recycling Linköping.

 – För oss handlar hållbarhet om helhet – att vi tar ansvar för hela vår verksamhet. Vi har genom vår omställning till HVO redan sett goda resultat, och antar självklart utmaningen att ställa om alla Sveriges tunga transporter till fossilfria drivmedel, säger Bengt Lagerman VD Returpack.

 – Från 2016 har vi kört samtliga våra fordon på fossilfritt bränsle. Vår övergång har förutom bättre miljö även givit oss ökat förtroende hos våra kunder, Robert Sandsveden, Miljöchef Renall

 – Våra medlemmar vill gå före och leda utvecklingen mot fossilfria transportlösningar, säger Peter Henriksson, projektledare för nätverket.

Kontaktperson: Peter Henriksson, Östgötautmaningen, 0703 232828, peter.henriksson@ostgotautmaningen.se