Den 7 september samlade Östgötautmaningen och Energikontoret Östra Götaland, ett 50-tal företrädare för näringsliv och offentliga verksamheter till ett viktigt seminarium.

 

Företrädare för stora köpare av transport och entreprenadtjänster mötte leverantörer och drivmedelsleverantörer i samtal om hur vi tillsammans kan driva på utvecklingen mot resurseffektiva och fossilfria transportlösningar. Medverkade gjorde bland annat Skanska, Lantmännen Agroetanol, Linköpings och Norrköpings kommun, svensk Biogas, Alltransport och GDL.

 

Sammanfattning från seminariet hittar du på Energikontorets hemsida.

Östgötautmaningen 7 september

Seminariet samlade ett 50-tal deltagare från 30 företag och organisationer.