Klimatsmarta tjänstebilar – hur ställer man om?

Personbilar och lätta lastbilar står för mycket stor del av utsläppen av koldioxid. Ungefär 2/3 av dessa bilar köps som nya av företag innan de går ut på andrahandsmarknaden – företagens val av bilar är därför mycket viktiga för att nå de högt ställda klimatmålen med 70% utsläppsminskningar till 2030. Men hur ska det gå till?
Kring detta ämne genomförde Östgötautmaningen, den 14 maj, ett kunskapsseminarium för att ge alla deltagare inspiration och kunskap för att kunna agera och föra samman olika parter och skapa nätverk.
På plats fanns experter på drivmedel, trafikforskare, företag och organisationer som redan kör fossilfritt för att kunna svara på alla frågor och ge kunskap om utbud av fordon, prestanda, tillgänglighet, drivmedelskunskap, totalekonomi och omvärldsförändringar som kommer påverka förutsättningarna för fordonsdrift och inköp.

Medverkade i seminariet gjorde:

Sandra Viktor, miljösamordnare Linköpings Kommun och projektledare på MSP.

Jenny Danell, försäljningsansvarig Svenk Biogas.
Erik Jakobson, Energifabriken.
Rickard Alenbratt, Enhetschef Upphandling Verksamhet och Inköpsstöd Region Östergötland.
Dan Sundin, Samordnare, Linköpings Universitet.
Jonas Jansson, Research Director – Dept. Traffic and Road Users VTI.
Stefan Swensson, Engströms Bil.

 

Dokumentation:

För mer information följ oss på facebook, twitter eller maila peter.henriksson@ostgotautmaningen.se