Under våren 2020 har Östgötautmaningen tillsammans med Cleantech Östergötland och Logistikkluster Östergötland genomfört ett projekt som syftar till att skapa bättre förutsättningar för köpare och säljare av transporttjänster att minska sin klimatpåverkan. Målet är att öka kunskapen hos marknadens aktörer samt lyfta fram handfasta och operativt användbara verktyg i form av t.ex. checklistor, mallar och generella avtalsformuleringar.

En inledande intervjustudie har kompletterats med en genomgång av redan utvecklade sammanställningar av rekommendationer från olika branschorganisationer och myndigheter. De första slutsatserna är att enbart tydligare kundkrav inte räcker – det krävs affärssamverkan med gemensam målsättning att minska klimatpåverkan för att effektivt hantera risk, osäkerhet och fördelning av kostnader och nytta på ett fungerande sätt. Dessa resultat diskuterades i en workshop i maj och den 1 juli arrangerades seminariet Transportavtal som skapar klimatnytta – så funkar det! Medverkade gjorde förutom Cleantech och Logistikklustret, Returpack, Norrköpings Kommun, Toyota Material Handling och Alfredsson Transport.

Dokumentation från seminariet hittar du hos Cleantech Östergötland på denna länk!

Presentationen från seminariet hittar du på direktlänk här.

Detta projekt har mycket mer att ge, så fortsättning följer med start i augusti 2020.