Vi samlar företag som vill gå före, visa ledarskap och skapa affärsnytta genom klimatomställning. Det är mycket glädjande att fler företag väljer att engagera sig i Östgötautmaningen, genom medlemskap eller genom att ta del av våra aktiviteter på andra sätt. Vi påverkar genom att ordna olika typer av aktiviteter för att fortsätta sprida kunskap, erfarenhet och inspiration kring fossilfria transportlösningar. Vi bjuder in företag som delar vår vision, om helt fossilfria transporter i Östergötland, att delta.

Gå med i Östgötautmaningen nu för att bidra till att lösa klimatproblemen och samtidigt skapa affärsmöjligheter.