Det känns som omstart när vi får börja träffas igen när pandemirestriktionerna långsamt klingar ut. Det känns som arbetet i transportbranschen för att nå fossilfrihet gått in i en ny fas. Nu handlar det inte så mycket varför, om och när vi ska ställa om, nu fokuseras på hur vi snabbast och effektivast tillsammans når både egna och andras målsättningar. Samtidigt är omvärlden mer komplex med energikris i Europa, fluktuerande energipriser, snabb teknisk utveckling och nya mål och styrning från politiken. Vår övertygelse är att det kommer krävas intensifierade samarbeten mellan alla parter i ekosystemet som varje dag transporterar nödvändiga resurser för vår moderna samhälle.

Under 2021/2022 kommer vi att fokusera på hur affärsrelationer kan driva omställning i samverkan mellan parter, elektrifiering och effektiv logistik. Samtidigt kommer vi att hålla er informerade om ny kunskap och omvärldens utveckling, genom seminarier och nyhetsbrev.

Följ oss – prenumerera på vårt nyhetsbrev, delta i våra seminarier och följ oss i sociala medier.