Snabbaste vägen till fossilfritt?

Höjda ambitioner i klimatpolitiken och en allt tydligare bild av hur klimatförändringar kommer påverkas samhället gör att kraven att minska utsläppen av växthusgaser ökar snabbt på alla verksamheter som köper eller tillhandahåller transporter. Nya tekniska lösningar och utbyggnad av förnybar energi är viktiga steg men de ligger fortfarande i framtiden. För att nå de nationella [...]