Höjda ambitioner i klimatpolitiken och en allt tydligare bild av hur klimatförändringar kommer påverkas samhället gör att kraven att minska utsläppen av växthusgaser ökar snabbt på alla verksamheter som köper eller tillhandahåller transporter. Nya tekniska lösningar och utbyggnad av förnybar energi är viktiga steg men de ligger fortfarande i framtiden. För att nå de nationella klimatmålen måste fossila bränslen snabbt fasas ut och ersättas av förnybara energi. Biogas är ett väl etablerat, tillgängligt och konkurrenskraftigt alternativ, som har potential att snabbt växa i betydelse. Hur kan biogas utgöra en del av din organisations färdplan mot fossilfrihet?

Medverkande i seminariet:

  • Postnord, Sofia Leffler-Moberg, Hållbarhetschef
  • 2050 Consulting, Markus Ekelund, vd och Malin Forsgren, Seniorkonsult
  • Scania, Henrik Dahlsson, Expert Hållbara transportlösningar
  • Widriksson, Christel Grip, Hållbarhetschef
  • BioDriv Öst – Felix Ek, projektledare
  • Svensk Biogas, Erik Nordell, produktansvarig LBG

Se hela seminariet på youtube