Transportsektorn har fortfarande långt kvar till klimatmålen och samtidigt ökar förväntningarna på att transportörer och transportköpare ska ta ansvar för att den fossila energin ska ersättas med förnybara alternativ. Vilka alternativ finns och hur fungerar de? Tillsammans med energi och drivmedelsleverantörer av fossilfria alternativ ska vi ge en aktuell bild och blicka framåt. Vi ger dig en helt uppdaterad bild av nuläget inför 2022.

 

Länk till stream/inspelning