Via aktivitetskalendern får du koll på viktiga datum för nyhetsbrev, nätverksmöten, seminarier och annat som händer framöver kring Östgötautmaningen.

Preliminärt program för våren 2021 – uppdateras löpande

  • Mars – Nyhetsbrev, omvärld, prenumera här
  • April – Nätverksmöte, färdplaner utmaningar och möjligheter
  • Maj – E-day, seminarium
  • Maj – Nyhetsbrev, Elektrifiering, prenumera här
  • Juni – Nätverksmöte – Elektrifiering av tunga transporter i Östergötland
 • Arbete under våren med
  • Fortsatt fokus på bygglogistik. Interaktion mellan transport och byggsektorn regionalt.
  • Hur utvecklas förutsättningarna för flytande biodrivmedel?
  • Elektrifiering av tunga transporter
  • Ökat tempo i omställning genom kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsutbyte