Östgötautmaningen – på väg mot fossilfria transporter!

Vi samlar företag som vill gå före, visa ledarskap och skapa affärsnytta genom klimatomställning. Det är mycket glädjande att fler företag väljer att engagera sig i Östgötautmaningen, genom medlemskap eller genom att ta del av våra aktiviteter på andra sätt. Vi påverkar genom att ordna olika typer av aktiviteter för att fortsätta sprida kunskap, erfarenhet [...]